vertalen nederlands fries

Friezen vertalen massaal voor Google Translate TROUW.
Vandaag is het startsein gegeven voor de grote vertaalopdracht. Tot en met 26 september kunnen de Friezen op hun eigen computer via translate.google.com/community woorden en korte zinnetjes als Hoe gaat het met jou gaan vertalen. Het initiatief om het Fries op Google Translate te zetten komt van woordenboekenschrijver Anne Dykstra.
Offerte @BC Vertalingen.
Bij deze offerteaanvraag wordt ervan uitgegaan dat uw brontekst in een normaal bewerkbaar Word-bestand of Excel-bestand beschikbaar is. Als u uw brontekst in een ander soort bestand beschikbaar heeft, bijvoorbeeld PDF, wordt het vertalen meestal duurder. Vraag hier direct een offerte aan.:
Taal in Nederland: Fries.
In enkele plattelandsgemeenten is echter de lokale naam de officile naam. Die dorpen staan aangegeven met een. De naam rechts daarvan is dan de Nederlandse naam. Daarnaast is er een lijst met landennamen en andere aardrijkskundige namen in het Fries beschikbaar.
Juridisch woordenboek Nederlands-Fries door Pieter Duijff Boek Managementboek.nl.
Het Juridisch woordenboek Nederlands-Fries is een unieke uitgave en bestaat uit verschillende onderdelen. Het woordenboekgedeelte Nederlands-Fries is een alfabetisch juridisch vakvertaalwoordenboek waarin de Nederlandse juridische vaktaal wordt vertaald in het Fries. Het indexgedeelte Fries-Nederlands is bedoeld als hulpmiddel om van het Fries naar het Nederlands te vertalen.
Begrijp Fries met vertaal-app Wat Wurd It voor de iPhone.
het woord applicatiebeheer wel kent en het woord applicatie niet. Soms staan er bovendien al woorden aangegeven in de preview nadat je enkele letters hebt ingetypt, maar kan de app haar eigen suggestie niet vertalen. Het gebeurde toen we applies vanuit het Fries naar het Nederlands wilden vertalen.
Vertaalburo Letterfretter, Baukje Stavinga vertalen fries nederlands frysk nederlansk nederlands-fries vertaalbureau vertalen toneelstuk hulp bij vertaling nederlands-fries jirnsum.
Dat betekent niet, dat iedereen ook de Friese schrijftaal machtig is en om die reden wordt al snel in het Nederlands geschreven. Toch is het Fries bij veel mensen de emotietaal. Het geeft exact aan wat je bedoelt met de juiste emoties er bij.
Friese spelling en taalhulp: Fryske Akademy.
gezocht kan worden in een aantal Friese woordenboeken en teksten vertaald kunnen worden van het Nederlands naar het Fries en andersom. Het woordenboekportaal van Taalweb Frysk zal in de toekomst nog verder worden uitgebreid met een nieuw online woordenboek Nederlands-Fries.
Fries in het rechtsverkeer Rechtbank Noord-Nederland Rechtspraak.
Als de rechter vindt dat opneming in de Friese taal redelijkerwijs niet kan worden gevraagd, dan wordt het in het Nederlands in het proces-verbaal opgenomen. Wel wordt dan in het proces-verbaal aangetekend dat een en ander in het Fries is gezegd.
fries Nederlandse vertaling bab.la Engels-Nederlands woordenboek.
Voorbeeldzinnen voor fries" in het Nederlands. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer. English So, I went back to the computer, and I bought five large fries, and scanned them all.

Contacteer ons

Meer resultaten voor vertalen nederlands fries