oud hollandse spelling

De leukste Oudhollandsche woorden die we meteen weer willen gebruiken Froot.nl. Group 3 Copy 2. Group 3 Copy 2.
Dan ben je beter in spelling dan mensen die alleen Nederlands kunnen. Praat jij Limburgs? Dan ben je beter in spelling dan mensen die alleen Nederlands kunnen. Zo proost men bij een drankje in het buitenland. Zo proost men bij een drankje in het buitenland.
standaard-Nederlands / Standaardnederlands Genootschap Onze Taal Onze Taal.
Standaardnederlands / standaard-Nederlands. Wat is de juiste spelling: standaard-Nederlands of Standaardnederlands? De variant van het Nederlands die vroeger Algemeen Beschaafd Nederlands ABN werd genoemd, wordt als één woord geschreven, met hoofdletter: Standaardnederlands. Taalnamen krijgen in het algemeen een hoofdletter: Fries, Nederlands, Vlaams, Catalaans. Dat geldt ook voor bedachte talen als Esperanto, Volapük en Klingon. Als de taalnaam is afgeleid van een aardrijkskundige naam, komen de eventuele spaties of streepjes daarvan terug in de taalnaam: West-Vlaams want: West-Vlaanderen, West-Fries want: West-Friesland, New Yorks want: New York. Ook in combinaties van taalnamen en aardrijkskundige namen verschijnt er een streepje: Belgisch-Nederlands, Fins-Oegrisch, Surinaams-Nederlands, Gallo-Romaans. Na elementen als Oer, Standaard, Middel, Oud, Nieuw, Hoog, Neder, Neo en Laat komt er geen streepje; de taalnaam vormt één geheel: Middelnederlands, Oudnederlands, Nieuwgrieks, Hoogduits, Oergermaans, Neolatijn, Laatlatijn.
Beter spellen de Rijn, rijnwijn.
Voorvoegsels vóór een aardrijkskundige naam. Deze hoofdletters vervallen in samenstellingen met Standaard, Middel, Hoog, Nieuw, Oud en Plat bij namen van talen. Dan komt namelijk de aardrijkskundige naam eraan vast, behalve als de aardrijkskundige naam zelf al een koppelteken of spatie bevat.: Oud-Noord-Hollands afgeleid van Noord-Holland, dat al een koppelteken heeft. Plat-New Yorks afgeleid van New York, dat al een spatie heeft. Volgens de Spellingwijzer van Onze Taal 2015, niet de officiële spelling kun je ook schrijven: plat Amsterdams, plat New Yorks, alsof plat een bijvoeglijk naamwoord is.
oer-Hollands ANW Algemeen Nederlands Woordenboek.
heel erg Hollands of Nederlands; zeer Hollands of Nederlands; typisch Hollands of Nederlands; in hoge mate kenmerkend voor Holland of Nederland. Het woord heeft grotendeels dezelfde combinatiemogelijkheden als het grondwoord Hollands. Zie ook: Hollands. Syntactische subklasse attributief en predicatief. Spelling en flexie.
oudburgemeester / oud-burgemeester Genootschap Onze Taal Onze Taal.
Oud komt ook voor in losse woordgroepen als oud papier en oud geld. In een samenstelling met zo'n' woordgroep groeien de delen aan elkaar: oudpapierhandel handel in oud papier, oudpapierprijs prijs van oud papier, oudgeldmilieu milieu van oud geld. Oudnederlands / oud-Nederlands.
Vergeten woorden Taaldacht.
A" theorist about language may approach his native tongue, as it were from outside, regarding its genius as a thing that has no claim on him and advocating wholesale alterations of its idiom and spelling in the interests of commercial convenience or scientific accuracy.
Oudhollandse WikiWoordenboek.
verouderde spelling of vorm van oud-Hollandse van vóór 2006 indien het betekent: betreffende het vroegere Holland of Nederland. Overgenomen van" https//nl.wiktionary.org/w/index.phptitleOudhollandseoldid2083647.: Woorden in het Nederlands. Woorden in het Nederlands van lengte 12. Bijvoeglijk-naamwoordsvorm in het Nederlands. Oude spelling van het Nederlands van voor 2006.
Historische Woordenboeken.
U hoeft niet zelf te bedenken hoe een woord in een bepaalde periode werd geschreven: zodra u de moderne spelling intypt, komt u vanzelf bij de juiste historische trefwoorden. Er zijn vele manieren om te zoeken, bijvoorbeeld op woordsoort van trefwoorden, woorden in betekenissen of in citaten, op auteurs of binnen complete artikelen. Ook kunt u zoeken binnen bronnenlijsten. Deze bevatten o.a. informatie over auteur, titel, datering en herkomst van alle geciteerde werken. Wilt u citaten uit het ONW, VMNW en MNW gecombineerd met taalgeografisch onderzoek opvragen? Dan hebt u een uniforme lokalisering van alle Oud en Middelnederlandse citaten in de GTB-applicatie nodig.
Onze Taal op Twitter: @PaulaHofrichter" Het is oud-Hollands betekenis: zoals in het oude Holland óf Oudhollands taalvariant; zie http//t.co/wOPHfioudp.:
Volgen @ onzetaal volgen Volg je nu Je volgt @ onzetaal Ontvolgen @ onzetaal ontvolgen Geblokkeerd @ onzetaal geblokkeerd Deblokkeren @ onzetaal deblokkeren In afwachting Volgverzoek aan @ onzetaal in behandeling Annuleren Je volgverzoek aan @ onzetaal annuleren. @PaulaHofrichter Het is oud-Hollands betekenis: zoals in het oude Holland óf Oudhollands taalvariant; zie http//: woordenlijst.org/zoek/qoudhol landsww.

Contacteer ons

Resultaten voor oud hollandse spelling