oude spelling woordenboek

Buro / bureau, nivo / niveau, kado / cadeau.
Mogen in het Nederlands ingeburgerde woorden die ontleend zijn aan het Frans en eindigen op eau, zoals bureau, niveau en cadeau, worden gespeld met o? Bij deze woorden is in de officiële spelling alleen de oorspronkelijke Franse spelling met eau toegestaan.
Historische woordenboeken.
oud Nederlands woordenboek Woorden.org.
Let op: Spelling deels uit 1864: bijvoegelijk naamwoord er, st, eenigen tijd geduurd, bestaan, geleefd hebbende; niet jong, bejaard, op jaren; voormalig, gewe. uit een eerdere periode vb: je moet die oude ruzie niet oprakelen oud en nieuw de jaarwisseling een oude vlam een vroegere geliefde een oude wond verdriet uit het ve.
Taaladvies 1900 gezocht: ouderwetse spelling en grammatica correct schrijven Schrijven Online.
Het gaat niet zozeer om een woordenlijst of woordenboek, maar om een beschrijving van spelling en grammaticaregels van toen. In het eerder genoemde boek staat er in het voorwoord iets over, maar ik ben er nog niet toe gekomen het helemaal te lezen valt ook niet mee, zo'n' scan.
Vergeten woorden Taaldacht.
Ze zijn afgestoft, oftewel aangepast naar huidige spelling en uitspraak. Sommige van deze woorden zijn in enige hoedanigheid nog bekend in de streektalen en vele hebben hun weerga nog in de zustertalen, maar verreweg de meeste staan niet meer in enig woordenboek van het hedendaags Nederlands.
akkoord, accorderen Genootschap Onze Taal Onze Taal.
Akkoord beschouwde men als minder vreemd; de k s werden daarin wel goedgekeurd. Zodoende golden accorderen en akkoord vanaf 1954 als voorkeurspelling akkorderen en accoord móchten ook; dit was de zogeheten toegelaten spelling. In latere Groene Boekjes is deze voorkeurspelling als enige juiste spelling overgenomen en is de inconsistentie dus blijven bestaan.
Historische Woordenboeken.
HulK / Keurmerk Spelling. Steunpunt Nederlandstalige Terminologie. Trefwoord / Woordenaar. Wie zijn wij? Raad van Toezicht. Wat doen wij? Voor de pers. Het Instituut voor de Nederlandse Taal stelt de volgende historische woordenboeken online beschikbaar.: Oudnederlands Woordenboek ONW 500-1200. Vroegmiddelnederlands Woordenboek VMNW 1200-1300.
Woordenboeken voor spelling en taal in Illustrator.
Glockenspiel' in het Duits oude spelling C. Glockenspiel in het Duits nieuwe spelling. Een taal instellen voor alle tekst. Kies Bewerken Voorkeuren Woordafbreking Windows of Illustrator Voorkeuren Woordafbreking Mac OS. Selecteer een woordenboek in het pop-upmenu Standaardtaal en klik op OK.
Geschiedenis van de Nederlandse spelling Wikipedia.
De Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek werd in 1801 gevraagd om een uniforme spelling op te stellen; de predikant Petrus Weiland werd bij die gelegenheid verzocht een grammatica te schrijven. Enkele jaren later publiceerde Siegenbeek zijn spelling in Verhandeling over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve 1804 en een Woordenboek voor de Nederduitsche spelling 1805.

Contacteer ons

Meer resultaten voor oude spelling woordenboek