oude nederlandse taal

Deze 20 Oud-Hollandse woorden moeten opnieuw in gebruik worden genomen Gatsby.
Leuk om indruk te maken op vrienden of collega's.' Breaking news voor taalpessimisten: de Nederlandse taal wordt nauwelijks bedreigd door de invloed van het Engels. Dat blijkt uit een rapport De staat van het Nederlands van het Meertens Instituut, de Taalunie en de Universiteit Gent, dat vandaag verschenen is.
Vergeten woorden Taaldacht.
Geerts, G, T. den Boon e.a, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 13e herziene uitgave Utrecht, 2004. Green, D.H, Language and History in the Early Germanic World Cambridge, 2002. W, Deutsches Wörterbuch, 16 Bde. in 32 Teilbänden Leipzig 1854-1961.
Historische woordenboeken.
Oudnederlands Wikipedia.
De grens wordt gelegd waar een taal ontstaat die we wat beter kennen doordat er meer bronnen beschikbaar komen, maar in feite is de grens tussen Oud en Middelnederlands nauwelijks aan te geven. Over het algemeen wordt 1150 of 1200 aangehouden, wat al aangeeft dat de grens moeilijk aan te geven is, temeer omdat uit de 12e eeuw vrijwel geen doorlopende teksten zijn overgeleverd. Het meest in het oog lopende verschil is het verschijnsel dat klinkerreductie wordt genoemd: in het Oudnederlands vinden we veelal ronde vocalen in de auslaut, die in het Middelnederlands afgezwakt worden tot een sjwa. Oudnederlands Middelnederlands Nederlands. vog a la. brec a n. gescriv o n a. De voorbeelden zijn ontleend aan het hoofdstuk van A. Quak in Van den Toorn e.a. 1997: zie literatuurverwijzingen. het Fries bewerken. Een karakteristiek verschil tussen het Oudnederlands en het Oudfries is de Germaanse au. In het Oudnederlands was de Germaanse au een lange o geworden, in het Fries daarentegen een lange a. Voorbeeld: De huidige Nederlandse plaatsnaam Akersloot werd in oude Friese oorkonden Ekerslat gespeld.
Oudnederlands Nederlands woordenboek Woorden.org.
taal die tussen 500 en 1200 werd gesproken en geschreven in het gebied dan nu Nederland en België vormt. Uit het Oudnederlands heeft zich in de late middeleeuwen het Middelnederlands ontwikkeld. copy Kernerman Dictionaries. 5 definities op Encyclo. de Nederlandse taal tot 1150.
Oudnederlands; wat, waar en wanneer?
Het is inderdaad het oudste Germaanse woord op Nederlandse bodem dat opgetekend is. Maar omdat er toen, in 107, nog geen sprake was van een aparte Nederlandse taal er was een groot gebied van continentaal Germaans noemen de meeste taalkundigen dit geen Oudnederlands.

Contacteer ons

Op zoek naar oude nederlandse taal?